PLN

MPTL 12

13-15 September 2007
Wrocław
Poland

Uniwersytet Wrocławski
Bank BZ WBK S.A. 4 O/Wrocław
ul. Kuźnicza 17-19, 50-950 Wrocław, Poland
No. 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
Dopisek (tytuł wpłaty) 62N-MPTL12-[nazwisko uczestnika]

Proszę pamiętać, że wszelkie opłaty bankowe powinien ponieść wpłacający.

Osoby pragnące otrzymać fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty konferencyjnej powinny podczas wypełniania formularza rejestracyjnego wpisać w polu "Other" nazwę instytucji/osoby oraz jej adres, na który ma być wystawiona ta faktura. Proszę podać adres na jaki ma być wysłana faktura, jeżeli adres ten jest inny niż powyższy. Proszę pamiętać, że należy również podać numer NIP.

Ostateczny termin wpłaty: 6 sierpnia 2007.